maison

WONINGCONTROLE

Het is prettig te weten, dat er tijdens uw afwezigheid, altijd iemand is, die voor uw woning zorgt. Iemand die regelmatig op uw terrein komt, om alles van binnen en van buiten te inspecteren. De ervaring leert, dat daardoor het risico op inbraak, vernieling en schade kleiner wordt.

Onze controles zijn regelmatig, maar nooit op vaste tijden.
Doorgaans is de winterperiode ,de tijd dat de woning leeg staat, maar het staat u uiteraard vrij, om ons ook in de zomermaanden in te schakelen. Wij kunnen in overleg met u kunne we de frequentie van de controles bepalen

Extra service: bij calamiteiten en/of extreme weersomstandigheden voeren we een tussentijdse controle uit van dak, hekken, luiken, lekkages etc. Bij schade nemen wij contact met u op om af te stemmen hoe verder te handelen. Indien nodig kan een (nood)reparatie/vernieuwing uitgevoerd worden.